UN XIC D’HISTORIA Una   de   les   tradicions   de   Catalunya és   la   Mona   de   Pasqua,   terme   que en   àrab   equival   a   obsequi,   regal   i   la tradició     data     del     segle     XV.     A Catalunya     era     i     continua     sent costum   que   els   padrins   i   avis   regalin als   seus   fillols   i   néts   un   pastís   amb base   de   pa   de   pessic   sobre   el   qual antigament    es    posaven    tants    ous com    anys    tenia    el    nen.    Els    ous solien   ser   cuits   i   estaven   pintats   de colors.   Al   llarg   dels   anys   s'han   anat incorporant   nous   formats   i   no   va   ser fins   l'any   1900   quan   van   començar a    sorgir    les    primeres    figures    de xocolata.   Actualment,   sense   oblidar l'artesania   i   la   qualitat,   la   Mona   un     nou     concepte     de     disseny     i modernitat.